Wołów - informacje


22.318
mieszkańców Wołowa
11.016
mężczyzn
11.302
kobiet

3.204
w wieku przedprodukcyjnym

14.082
w wieku produkcyjnym

5.032
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

86
zawarto małżeństw

201
urodzeń

288
zgonów

-87
przyrost naturalny
miasto Wołów
dochody

118.488.016
wydatki

117.833.792
struktura wydatków Wołowa

932.138
0,791%
Rolnictwo i łowiectwo

9.541.240
8,097%
Transport i łączność

10.604.291
8,999%
Administracja publiczna

53.642
0,046%
Turystyka

4.571.084
3,879%
Gospodarka mieszkaniowa

245.866
0,209%
Działalność usługowa

169.660
0,144%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400
0,000%
Obrona narodowa

934.970
0,793%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.827.363
1,551%
Obsługa długu publicznego

1.080.332
0,917%
Różne rozliczenia

31.303.818
26,566%
Oświata i wychowanie

431.446
0,366%
Ochrona zdrowia

7.077.019
6,006%
Pomoc społeczna

117.536
0,100%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

128.915
0,109%
Edukacyjna opieka wychowawcza

14.128.630
11,990%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.776.834
2,357%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.915.105
1,625%
Kultura fizyczna i sport

29.993.506
25,454%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-06 15:40
REKLAMA
pogoda Wołów
16°C
wschód słońca: 04:38
zachód słońca: 21:06
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wołowie

kiedy
2023-06-11 19:00
miejsce
Nowa Forma, Wołów, Sikorskiego 6
wstęp biletowany
kiedy
2023-08-22 20:00
miejsce
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-15 19:00
miejsce
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-27 18:00
miejsce
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany